MailSender

Aplikácia MailSender je určená na automatické odosielanie dokumentov. Pozostáva z klientskej a zo serverovej časti. Klientská časť umožňuje užívateľovi editovať rôzne nastavenia a upravovať zoznam klientov, ktorým sa majú odoslať dokumenty. Serverová časť zabezpečuje automatické odosielanie dokumentov podľa nastavených parametrov.

Klientská časť umožňuje:

 • pridávanie a odoberanie klientov, ktorým sa majú odosielať automatické maile
 • grupovanie klientov do skupín
 • dopĺňanie poznámok ku každému klientovi
 • výber typov dokumentov, ktoré sa majú odosielať
 • filtrovanie zoznamu klientov podľa vybraných kritérií
 • manuálne odoslanie dokumentov pre vybraných klientov a vybrané obdobie
 • definíciu šablóny predmetu a tela mailu
 • definíciu archívu dokumentov
 • definíciu nastavenia mailového servera

Serverová časť zabezpečuje:

 • automatické odosielanie nových dokumentov
 • zasielanie denných notifikácii
 • elektronické podpisovanie dokumentov
 • zasielanie mailov do mailového archívu
 • spustenie viacerých inštancií z jedného servera
 • logovanie vybraných akcii


Posledné aktualizácie

Verzia 2.09 server (vydané 16.10.2019)

 • neodosielanie zrušených dokladov 

Verzia 2.08 server (vydané 20.09.2019)

 • podpora zasielania storno dokladov

Verzia 2.07 server (vydané 15.09.2019)

 • rozšírenie informácii sumárneho notifikačného mailu

Verzia 2.06 server (vydané 17.08.2019)

 • presun referencie konfiguračného súboru aplikácie PDF Archív do databázy

Verzia 2.05 server (vydané 02.08.2019)

 • úprava kontrolného mechanizmu úspešného ukončenia aplikácie

Verzia 2.04 server (vydané 26.07.2019)

 • úprava kontrolného mechanizmu úspešného ukončenia aplikácie

Verzia 2.03 server (vydané 20.07.2019)

 • doplnená možnosť okamžitého odosielania XML a PDF dokumentov

Verzia 2.02 server (vydané 12.07.2019)

 • doplnená možnosť nastaviť počet dní, ktoré sa kontrolujú na neodoslané doklady
 • optimalizácia prehľadávania archívu XML dokladov
 • oprava hodnoty dátumu "od" v texte mailu

Verzia 2.01 server (vydané 15.05.2019)

  • odosielanie XML dokladov
  • optimalizácia prehľadávanie archívu PDF dokladov

  Verzia 2.0 server (vydané 01.05.2019)

  • kompletné prepracovanie serverovej časti do databázového prostredia

  Celkový počet odoslaných dokumentov 107.000+

   .