Vývoj na zákazku

Referencia: Schindler výťahy a eskalátory a. s.

Nemôžete nájsť software, ktorý by Vám a Vaším požiadavkám vyhovoval aspoň na 70%? Preto existuje tzv. vývoj software na zákazku, ktorý by mal všetkým Vašim požiadavkám vyhovovať. V takomto prípade je potrebné vykonať dôkladnú analýzu a navrhnúť riešenie na kľúč – priamo šité na mieru konkrétnemu zákazníkovi. Obstarávacia cena zákazkového software je vyššia než cena štandardizovaných produktov, ale výsledný software je v praxi efektívnejší a prináša našim zákazníkom viac úžitku.

Vývoj software je pokrytý v plnom rozsahu počnúc úvodnými konzultáciami so zákazníkom, špecifikáciou požiadaviek, cez analýzu, návrh, implementáciu, nasadenie a údržbu, pričom dokážeme zrealizovať všetky vrstvy informačného systému, počnúc návrhom a implementáciou databázovej štruktúry, končiac návrhom dizajnu a realizáciou prezentačnej vrstvy formou webových stránok alebo samostatnej klientskej aplikácie. V závislosti od potrieb zákazníka sme schopní realizovať jednotlivé fázy a vrstvy aj samostatne, prípadne v spolupráci s inými spoločnosťami.

Hlavným zameraním našej spoločnosti sú webové a desktopové aplikácie, mobilné riešenia a služby v oblasti business intelligence. Naše systémy dodávame predovšetkým na technológiách firmy Microsoft.

Počas celého vývoja aplikácie, úzko spolupracujeme s klientom. Klient má k dispozícii aktuálnu verziu aplikácie a môže tak usmerňovať celý jej vývoj. Táto osvedčená metóda zaručuje dosiahnutie úspešného ukončenia projektu a napomáha tak plnej spokojnosti oboch strán.

Ak Vás zaujíma táto oblasť, alebo máte záujem o naše služby v tejto oblasti, vyplňte prosím kontaktný formulár alebo kontaktujte naše marketingové oddelenie.