RO-eFactura

Nový rumunský systém elektronickej faktúry predstavilo v roku 2020 ministerstvo financií a Národná agentúra pre finančnú správu. Od januára 2024 je generovanie faktúry v elektronickom formáte B2B transakcií povinné nielen pre dodávateľov produktov s vysokým fiškálnym rizikom, ale aj pre všetky typy produktov. Transakcie B2G nemajú žiadne obmedzenie produktu. Od začiatku roka 2024 až do tohto termínu budú musieť daňovníci posielať faktúry na platformu e-Factura do piatich dní od ich vystavenia.

Aká je časová os implementácie?

  1. Január 2024: Daňovníci registrovaní k DPH musia predkladať faktúry v systéme RO e-Factura do piatich dní od ich vystavenia na účely výkazníctva (e-Reporting).
  2. Apríl 2024: Daňovníci, ktorí nedodržiavajú pravidlá budú penalizovaní.
  3. Júl 2024: Systém prechádza na úplný systém zúčtovania faktúr, ktorý posiela faktúry aj obchodným stranám registrovaným v Rumunsku – podobný talianskemu modelu.

Kto je povinný využívať elektronickú fakturáciu?

  1. Transakcie medzi vládnymi orgánmi (G2G),
  2. Súkromné spoločnosti fakturujúce verejným orgánom (B2G),
  3. Verejné orgány fakturujúce súkromným spoločnostiam (G2B),
  4. Transakcie medzi súkromnými spoločnosťami (B2B)

Ako možete odosielať elektronickú fakturáciu?


Pre tento účel sme pripravili Request Management Portal (v skratke RMP), ktorý umožňuje odosielať vystavené predajné doklady online na daňový úrad bez zásahu užívateľa. RMP automaticky stiahne dáta z účtovného systému (napr. Microsoft Dynamics 365 Business Central (Navision), SAP, ...), spracuje ich do požadovaného formátu a odošle na daňový úrad. V prípade upozornenia alebo chyby zo strany daňového úradu, RMP okamžite notifikuje zodpovedného užívateľa, ktorý daný stav spracuje podľa potreby. RMP dáva možnosť uzívateľovi priebežne kontrolovať stav jednotlivých dokladov v akomkoľvek okamihu. V prípade výpadku systému neodoslané doklady dokáže odoslať znova automaticky. Po odoslaní RMP môže notifikovať užívateľa. RMP užívatelovi umožňuje rýchlo vyhľadávať dokumenty podľa rôznych kritérií a zistiť stav daného dokladu.

Ak Vás zaujíma táto oblasť, alebo máte záujem o ukážku konkrétnych možností tohto produktu, vyplňte prosím kontaktný formulár alebo kontaktujte naše marketingové oddelenie .